3 Čvc

Článek o klubu Galibi vyšel v deníku Právo

Právo

Článek v deníku Právo

Na českých VŠ najdete homosexuální spolky

Kateřina Severová

Ačkoliv je ve světě běžné, že téměř každá univerzita má spolek
sdružující mladé lidi s homosexuální orientací, v Česku tomu tak
není. Podle dostupných informací u nás existují pouze dvě vysokoškolské
organizace slučující gaye a lesbické studentky.
Oba spolky pro čtyřprocentní menšinu působí v Praze. Úspěšně fungují už
několik let. Na nezájem lidí si přitom opravdu nemohou stěžovat,
registrují desítky členů.
„Chodí mezi nás studenti i absolventi prakticky ze všech vysokých škol
v Praze. V současné době máme přibližně sto členů, ale našich akcí se
účastní zhruba další stovka lidí, kteří dosud členy nejsou,“ řekl
Právu Pavel Kostka, předseda sdružení Galibi, které působí v rámci
Studentské unie pražského ČVUT.
Podle jeho slov se zájem o klub stále zvyšuje, stoupá také návštěvnost
internetových stránek spolku.
Valnou část jeho členské základny tvoří muži. „V naprosté většině se
zatím jedná o kluky, ale samozřejmě bychom rádi začali podnikat akce,
které by oslovily i lesbickou část komunity,“ podotkl Kostka.

Do přírody i na rande

Studentský klub pořádající během celého roku pravidelná setkání,
výlety, outdoorové akce a v neposlední řadě nabízející možnost
seznámení, podporuje finančně i škola.
„Jelikož jsme součástí Studentské unie ČVUT, máme možnost získávat
finance v soutěžích o studentské granty. Získané prostředky používáme
především na propagaci klubu a jeho akcí. Z fondů Studentské unie
dostáváme peníze například na provoz webových stránek,“ vysvětlil Kostka
s tím, že ho k vytvoření spolku vedla před třemi roky snaha vyplnit
chybějící mezeru v nabídce studentských klubů.
„To, že v rámci Studentské unie ČVUT klub obdobného zaměření chyběl,
bylo ideální příležitostí tuto situaci změnit. Pro mladého člověka není
totiž úplně jednoduché vyrovnat se se svou sexuální orientací, kterou si
ani nevybral, ani ji nemůže změnit,“ dodal předseda.

Převažují pozitivní reakce

Z podobného důvodu jako spolek Galibi vznikl i vůbec první tuzemský
klub sdružující vysokoškoláky s homosexuální orientací. Gales, který byl
založen již v roce 1996, poskytoval v době vzniku především prostor pro
setkávání studentů z řad gayů a lesbiček.
„Nacházeli se v obdobné situaci a řešili obdobné problémy. Postupem
času se však rozšířila další funkce organizace na pořádání výletů i
kulturních akcí. Ta nyní tvoří hlavní náplň,“ uvedl Marek Stanka z
Galesu.
Doplnil, že spolek má zhruba dvacet stálých členů a obdobný počet
příležitostných návštěvníků. Stejně jako v Galibi, také u
Galesu převažuje pánské osazenstvo. Na rozdíl od Galibi však není tento
klub podporován žádnou univerzitou. „Vzhledem k tomu, že jsme nikdy
nebyli a nejsme navázáni na jednu konkrétní vysokou školu, nepřijímáme
od vysokých škol žádné finanční prostředky. Financování aktivit funguje
na dobrovolné bázi,“ upřesnil Stanka.
Oba spolky shodně tvrdí, že odezvy na jejich fungování jsou spíše
pozitivní. Sem tam ovšem přijde i negativní reakce. „Většina homofóbních
postojů pramení spíše z naprosté neznalosti než z nesnášenlivosti.
Doufáme, že brzy bude běžné, aby každá univerzita měla gay a lesbický
klub,“ uzavřel Kostka.