6 Srp

Ustavující schůze představenstva dne 25.11.2012

Přítomní členové představenstva: Pavel Kostka (svolavatel schůze, předseda klubu v předcházejícím funkčním období), Jiří Břicháč, Martin Grünwald, Jiří Kysilka, Ladislav Lázňovský
Nepřítomní členové představenstva: Jan Wolfram
Představenstvo Galibi zvolilo předsedou klubu Ladislava Lázňovského. Hlasů pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0.
Představenstvo Galibi zvolilo na návrh Ladislava Lázňovského místopředsedu klubu Jiřího Břicháče. Hlasů pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0.
Představenstvo Galibi se usneslo na zrušení jednoho mandátu, který nebyl ve volbách 14.11.2012 obsazen. Pro funkční období počínaje 26.11.2012 je tedy počet členů představenstva šest. Hlasů pro: 4, proti: 0, zdržel se: 2.
Přehled představenstva klubu Galibi pro funkční období 1. 1. 2013 – 31. 12. 2014:
Ladislav Lázňovský, předseda
Jiří Břicháč, místopředseda
Martin Grünwald
Pavel Kostka
Jiří Kysilka
Jan Wolfram